Zarząd

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Przewodniczący Komisji Dydaktycznej

Przewodniczący Komisji Informacyjnej

Przewodniczący Komisji Kultury

Przewodniczący Komisji Mobilności

Przewodniczący Komisji Sportu