Komisja Mobilności

Zadania

Zadaniem komisji jest popularyzacja programów mobilności studenckiej. Komisja zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie procedur aplikacyjnych oraz stałą opiekę nad uczestnikami wymian krajowych i zagranicznych. Członkowie komisji uczestniczą z głosem doradczym w pracach Wydziałowej Komisji ds. Programu Erasmus.

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członkowie