Komisja Informacyjna

Zadania

Zadaniem komisji jest organizacja działań informacyjno-promocyjnych. Mając na uwadze wizerunek publiczny i statutowe obowiązki Samorządu, komisja na bieżąco informuje studentów o naszej działalności. W tym celu opracowuje niezbędne materiały i publikacje, prowadzi kampanie promocyjne i zarządza dostępnymi kanałami komunikacji (social media, strony internetowe, poczta). Flagowym projektem jest wydawany co roku informator studenta.

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członkowie