Komisja Dydaktyczna

Zadania

Zadaniem komisji jest ochrona praw i interesów studenta. W sferze jej zainteresowania znajdują się sprawy związane z szeroko pojętą dydaktyką i jakością kształcenia. Komisja czuwa nad przestrzeganiem regulaminów i programów studiów, dokonuje ich bieżącej oceny oraz formułuje wnioski na przyszłość. Wybrani członkowie uczestniczą z prawem głosu w pracach Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej i Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia.

Przewodniczący

Członkowie