Dyżury

Członkowie mandatowi Wydziałowej Rady Samorządu Studentów pełnią regularne, cotygodniowe dyżury. Terminy dyżurów są publikowane za pośrednictwem poniższego harmonogramu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Straszewskiego 25/9 (vis-à-vis Collegium Novum, IV piętro). W trakcie większości dyżurów przedstawiciele Samorządu są również dostępni pod numerem telefonu: (12) 663 39 68.

Harmonogram

Harmonogram jest aktualizowany na bieżąco. Po kliknięciu na wybrany dyżur wyświetlane są jego szczegóły. Na kilka godzin przed planowaną wizytą prosimy o upewnienie się, czy dany termin nie uległ zmianie.

Dodatkowe wskazówki

W pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami komisji właściwych w przedmiotowej sprawie. W sprawach ogólnych, złożonych, dotyczących działalności WRSS jako całości bądź niedających przyporządkować się do żadnej z komisji polecamy kontakt bezpośrednio z Przewodniczącym WRSS, Wiceprzewodniczącymi WRSS lub Przewodniczącym Komisji Informacyjnej.