Wydziałowa Komisja Ekonomiczna

organ właściwy w sprawach przyznawania miejsc w domach studenckich

Kompetencje

więcej informacji wkrótce

Skład

więcej informacji wkrótce

Delegaci

Podstawa prawna

więcej informacji wkrótce