Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia

organ właściwy w sprawach ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia

Kompetencje

więcej informacji wkrótce

Skład

więcej informacji wkrótce

Delegaci

Podstawa prawna

więcej informacji wkrótce