Uczelniana Rada Samorządu Studentów

podstawowy organ uchwałodawczy Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kompetencje

więcej informacji wkrótce

Skład

więcej informacji wkrótce

Delegaci

Podstawa prawna

więcej informacji wkrótce