Wydziałowa Komisja ds. Programu Erasmus

organ właściwy w sprawie przyznawania stypendiów wyjazdowych w ramach programu mobilności studenckiej Erasmus+

Kompetencje

więcej informacji wkrótce

Skład

więcej informacji wkrótce

Delegaci

Podstawa prawna

więcej informacji wkrótce