Wyniki wyborów do WRSS

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podaje do wiadomości publicznej wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów przeprowadzonych w dniu 09.05.2017. Nazwiska kandydatów, którzy uzyskali mandat zostały zapisane pismem pogrubionym.

Okręg nr 41
Administracja

frekwencja: 3,61%

 1. Maciuba Monika – 33
 2. Szafran Patrycja – 28
 3. Złotek Damian – 28
 4. Kozak Sebastian – 26
 5. Bernat Kamil – 23

Okręg nr 42
Prawo

frekwencja: 17,85%

 1. Wall Krzysztof – 303
 2. Szumańska Joanna – 273
 3. Moskal Anna – 268
 4. Obara Paulina – 230
 5. Sordyl Bartłomiej – 221
 6. Filemonowicz Dominik – 217
 7. Dobosz Damian – 205
 8. Ciżyńska Angelika – 202
 9. Pomykalska Wiktoria – 198
 10. Sowa Daniel – 196
 11. Radny Damian – 190
 12. Markiewicz Karol – 186
 13. Biernacki Tomasz – 182
 14. Grzywacz Anna – 180
 15. Kucharska Karolina – 178
 16. Kopaczyński Mateusz – 175
 17. Biskupski Marcin – 171
 18. Kowalcze Patrycja – 170
 19. Pruszczyński Tomasz – 160
 20. Tworuszka Michał – 158
 21. Bobowski Teodor – 157
 22. Kowalczyk Agnieszka – 151
 23. Jarosz Aleksandra – 134
 24. Krawczyk Erwin – 129
 25. Urbaniak Krzysztof – 120
 26. Sitko Kamil – 113
 27. Statkiewicz Piotr – 110
 28. Zaremba Roksana – 110
 29. Prokopczak Jan – 96
 30. Mielko Tomasz – 93
 31. Chornii Yaromyr – 84
 32. Gaik-Hoang Natalia – 74
 33. Ozimek Radosław – 56
 34. Chrostowski Jacek – 42
 35. Niedoba Jolanta – 36
 36. Gorycki Jakub – 30

Okręg nr 43
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

frekwencja: 16,09%

 1. Święcioch Damian – 22
 2. Bojar Karolina – 18

Informacja w przedmiocie protestów przeciwko ważności wyborów oraz orzekania o ważności wyborów

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Prawa i Administracji UJ informuje, że każdemu uprawnionemu do głosowania w wyborach na Wydziale Prawa i Administracji przysługuje prawo do złożenia protestu przeciwko ważności wyborów. Podstawę protestu może stanowić jedynie naruszenie przepisów dotyczących wyborów. Protest należy złożyć osobiście do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UJ w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów na wydziale. Protest ten musi być sporządzony na piśmie i zawierać wskazanie zarzutów oraz przytoczenie dowodów na ich poparcie. Komisja Rewizyjna rozpoznaje protesty w terminie 3 dni od ich wniesienia. Komisja Rewizyjna weryfikuje wyniki głosowania i wyniki wyborów na podstawie przedłożonej dokumentacji, a następnie stwierdza ważność wyborów w terminie 3 dni od upływu terminu do wnoszenia protestów wyborczych. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów na danym wydziale przeprowadza się ponowne wybory. Wszelkie informacje dotyczące protestów wyborczych oraz ważności wyborów znajdują się w Rozdziale 11 Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Data opublikowania: 10.05.2017
Osoba publikująca: Jakub Bakonyi