Witamy

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów jest organem powołanym z mocy ustawy do reprezentowania interesów przeszło sześciotysięcznej społeczności studentów kształcących się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszym i najlepszym wydziale prawa w Polsce.

Strona w trakcie rozbudowy. Zapraszamy do korzystania z zakładek widocznych w menu.

 

Facebook